Hirdetés

Lakás karbantartási támogatás – akár 80 ezer forint is lehet!
A támogatás létezéséről minden önkormányzat maga dönthet saját hatáskörben, így egészen biztos, hogy nincs minden önkormányzatnál ilyen támogatás, a legszegényebb településeknek valószínűleg nincs erre lehetőségük.Érdemes utánajárni mindenkinek a helyileg illetékes önkormányzaton, hogy náluk van-e ilyen támogatás, van-e rá lehetőség, mert attól, hogy nem reklámozzák még lehet, hogy létezik!
Mi több olyan önkormányzatot is találtunk, akiknél van ilyen támogatás, de természetesen ne állt módunkban ellenőrizni az összes magyarországi önkormányzat, hiszen több ezer van belőlük!
Minden önkormányzat maga szablya meg a feltétel rendszerét, hogy milyen feltételekkel, kinek és mekkora összegben folyósít lakáskarbantartási támogatást, segélyt!
FIGYELEM! Valószínűleg most sokan forgatják a szemüket, hogy ilyen biztosan nincs, de van! Nem áll érdekünkben hamis információkat, hazugságot terjeszteni! Ha hibázunk azt igyekszünk kijavítani, sajnos sokszor a sokféle forrásból származó hírek miatt fennáll a hiba lehetősége, de ezeket igyekszünk korrigálni.
De térjünk vissza támogatáshoz…vagyis egységes feltételrendszer nincs, ha az önkormányzat biztosít ilyen támogatást, akkor annak feltételeit is maguk határozták meg, de nézzünk meg néhány példát!

Hirdetés
Hirdetés

Sajtoskál település
Lakáskarbantartási támogatás
14.§ 1./ Az önkormányzat képviseltestülete függetlenül a lakás nagyságától és minőségétől
lakás-karbantartási támogatás állapít meg annak , aki önhibáján kívül lakásában kárt szenved
/ elemi kár, tűz eset, csőtörés, stb/, s akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorsát.
2./ A lakás-karbantartási támogatás összege 5.000.- Ft és 50.000.- Ft között állapítható meg.
3./ Önhibáján kívül szenved kárt az, aki a kárt nem saját maga, s nem szándékosan okozta!

Budapest – Lipótváros
Lakás-karbantartási segély nyújtható annak az V. kerületben egy éve lakcímmel rendelkező kérelmezőnek, akinek háztartá-sában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át.
A lakás-karbantartási segély háromévenként egyszer vehető igénybe 80.000 Ft összeghatárig, az alábbi munkák elvégzéséhez – fűtőberendezés,
– tűzhely, meleg víz előállító berendezés,
– kád, mosdó, falikút, mosogató, wc, csaptelep javítása, felújítása,
cseréje,
– elektromos hálózat javítása, cseréje,
– beázás, csőrepedés után kőműves és hideg-melegburkolási
munkálatok elvégzésére.
Budapest – Zugló
Lakás-karbantartási támogatás nyújtható annak a zuglói lakóhellyel rendelkező és két évnél hosszabb ideje életvitelszerűen ott lakó tulajdonosnak, vagy bérlőnek vagy haszonélvezőnek aki jövedelmi és vagyoni helyzete alapján arra rászorul.
A támogatás jövedelmi határa:
• Családban élőknél: az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-t
• Egyedülálló személynél a nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.
Lakás-karbantartási támogatás egymást követő öt naptári éven belül egy alkalommal az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-ig terjedő összegben adható.
Karbantartási támogatás kizárólag egy-egy munka elvégzéséhez adható:
• tűzhely cseréje
• melegvíz termelő cseréje,
• fűtőberendezés cseréje,
• kád, mosdó cseréje szerelvényekkel,
• mosogató, falikút, WC cseréje szerelvényekkel
• életveszélyt elhárító illetőleg a lakás lakhatóságát biztosító villanyszerelési munkálatok,
• beázás, csőtörés, csőrepedés után szükséges kőműves és hideg-melegburkolási munkálatok elvégzésére
• vízóra felszereléséhez óránként 5.000,-Ft
FORRÁS: palyazatfigyelo.info

Hirdetés
Categories: Érdekes

Hirdetés