Hirdetés

Négy szerzetes imádkozza együtt a zsolozsmát: egy bencés, egy ferences, egy domonkos és egy jezsuita. Egyszer csak kialszik a villany. Mi történik?
– A bencés (merthogy tudja fejből) zavartalanul tovább mondja a zsolozsmát.
– A domonkos prédikálni kezd a sötétségről és a világosságról.
– A ferences imádkozni kezd, hogy legyen ismét világos.
Egyszerre csak felgyullad a lámpa…
– A jezsuita ugyanis közben kicserélte a biztosítékot.

Hirdetés+ Bónusz

Egy férfi bemegy egy régiségboltba. Sokáig nézegeti a sok szép régiséget, majd a választása egy bronz szobrocskára esik, amely egy patkányt ábrázol.
Az eladó ezekkel a szavakkal adja át neki:
– Uram, ez egy varázserővel bíró szobrocska, biztos nagyon meglepődik, ha elmesélem!
– Ugyan, ne fáradjon. Csak dísznek veszem, nem akarok varázsolni – hárítja el a vevő.
Kimegy az üzletből, és elindul hazafelé. Ahogy megy az utcán, hirtelen észreveszi, hogy egy igazi patkány követi. Befordul egy utcába, és elszörnyedve látja, hogy már egész kis csapat csapódott hozzá. Elkezd futni, és hamarosan odaér a folyópartra, mögötte egy egész patkánysereggel. Hirtelen bevillan az eszébe az eladó, meg a varázserejű szoborra vonatkozó szavai, így bedobja a folyóba a szobrot. A patkányok gondolkodás nélkül utánavetik magukat, és megfulladnak a vízben.
A férfi visszamegy a boltba.
– Uram, a patkányszobor miatt jövök. Kénytelen voltam bedobni a folyóba, mert vonzotta a patkányokat!
– Ne mondja, hogy nem figyelmeztettem! A pénzt szeretné visszakérni?
– Ugyan, dehogy! Csak szeretnék venni egy ügyvédet ábrázoló szobrocskát!

Hirdetés
Categories: Viccek

Hirdetés